vineri, aprilie 03, 2015

ELITELE IES LA ATAC

                       Pe 5,6,7 iunie, Bacăul nostru de plumb anost găzduieşte o strălucitoare reuniune a celor mai mari arhitecţi, sub egida Forumului Moldova Reper 2030. Zile de dezbateri ardente despre cum va trebui să arate teritoriul scindat deocamdată de râul Prut, zona cea mai săracă din Europa, peste cincisprezece ani. Filiala din Bacău şi Neamţ a prestigiosului Ordin al Arhitecţilor din România, aduce în centrul Moldovei elita specialiştilor în arhitectură şi urbanism, cu scopul declarat de a declanşa o emulaţie comună  care să genereze şi să pună în practică un contract social între arhitecţi, politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care poate face în scurt timp din zona estică a Europei un spaţiu dezvoltat armonios cu o înaltă calitate a vieţii.
.
                        Iată ce vor să facă:
"Vom discuta împreună despre ce fel de viitor ne dorim, despre proiectele existente la ora actuală şi cum răspund ele dorinţei noastre de a crea urmaşilor condiţii de trai mai bune într-o infrastructură modernă, inteligentă, cu sisteme de transport eficiente şi economice, cu spaţii publice prietenoase, cu o estetică funcţională a clădirilor, demnă de mileniul trei. Vom vorbi despre strategii, investiții și posibile parteneriate, despre pragmatism și viziune, despre implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale și, în general, despre motivele pentru care localităţile noastre sunt departe de a avea strălucirea şi ambianţa pe care o merităm în această viaţă.
                        Filiala Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România îşi propune abordarea unei atitudini percutante în faţa inerţiei, apatiei, mediocrităţii şi prostului gust care afectează peisajul urban şi nivelul de civilizaţie în multe spaţii publice din oraşele noastre. Dorim să afirmăm necesitatea reconsiderării autenticului şi specificului arhitectural al localităţilor din zona  Moldovei, integrându-i în mod armonios repere constructive moderne  şi vă invităm să vă alăturaţi demersului nostru, imaginând iniţiative curajoase şi eficiente".
                        Ca să nu fie o dezbatere stearpă, cei peste 100 de profesionişti, personalități de anvergură din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi Republica Moldova, împreună cu membrii comunitații de afaceri și ai autoritaților centrale și locale prezenţi în Bacău, vor oferi autorităţilor decizionale locale şi centrale un document programatic, PROCLAMAŢIA DE LA BACĂU, care va reflecta priorităţile imediate şi pe termen mediu, precum şi soluţii practice în vederea rezolvării accelerate a vastei problematici a organizării teritoriale, a căilor de comunicaţie, a stării demografice şi a condiţiilor de mediu specifice acestei zone geografice, în care judeţul Bacău are o poziţie centrală şi un rol important în ceea ce priveşte dezvoltarea echilibrată a acestui teritoriu.
                      Promotorii evenimentului sunt arh.Liliana Bârgu, preşedinte al OAR - filiala Bacău-Neamţ, arh. Constantin Amâiei, arh. Viorel Boiciuc şi arh. Cătălin Ghervan, susţinuţi de Consiliul de conducere al OAR - filiala Bacău-Neamţ.