joi, august 09, 2018

Poeţi băcăuani invitaţi la Iaşi

În acest week-end, în fața Primăriei Municipiului Iași, va continua proiectul ”Turist in Iași. Acasă pentru cei plecați “
Iubitorii de poezie și muzică din Iaşi vor avea bucuria întâlnirii cu alți 10 poeți importanți ai literaturii române actuale. Sâmbătă, 11 august, între 18.30 şi 20.30, vor recita Dan Petruscă, Emilia Nedelcoff, Bogdan Alexandru Petcu, Adreeea Petcu, Val Mănescu, iar duminică, 12 august, în acelaşi interval orar, publicul va putea admira creaţiile lirice semnate de Horia Zilieru, Luca Ouatu, Lucian Bălan, Călin Vlasie, Larisa Danilov, cantautorul Cezar Popescu.
Moderatorul evenimentul va fi poetul Adi Cristi, directorul Casei de Cultură « Mihai Ursachi ».

Comunicat: http://curierul-iasi.ro/turist-iasi-acasa-pentru-cei-plecati-recital-de-poezie-pe-pietonalul-stefan-cel-mare-27532

duminică, august 05, 2018

GONZALES, SCULPTORUL CÂNTĂREŢAmancio Gonzales Andres posedă rara însuşire de a vedea în blocurile vegetale fiinţe stranii ca nişte duhuri ce-l bântuie din îndepărtata copilărie. El are îndemânarea de a scoate din trunchiul stejarului, ca dintr-un bârlog plin de mistere, altădată adăpost pentru popoare de păsări, poveşti tridimensionale cu încărcătură filosofică inedită.
În construcţiile sale artistice, decriptează aproape naturalist expresia facială şi corporală a personajelor, surprinzându-le în toiul mişcării, imortalizându-le într-o secvenţă de-o fotogramă deodată cu întrebările, efortul, empatia şi obsesiile sale, ca şi cum din mirare s-ar naşte impulsul descoperirii.
Siguranţa cu care spaniolul înfige adânc lama mecanică în lemn, gravând forme anatomice şi trăsături morale de neşters, are resorturi adânci în solida cultură a artei clasice care-i înnobilează subconştientul, mobilându-i gândul cu forma obiectului până când acesta vibrează şi se desprinde avid de libertate către lume.
Tăieturi precise îi dirijează toporul care pătrunde în masa amorfă de lemn masiv exact în comisura ideală a trunchiului, scoţând la iveală trăiri şi sentimente complicate, în concentraţie suprasaturată de sugestii estetice.
Experimentele sale artistice poartă amprenta unor tehnici care îmbină în mod fericit brutalitatea nervoasă şi proteică a tăietorului de lemne cu minuţia fină a unui ebenist de lux.
Surprins la lucru în actul propriu-zis al creaţiei, Amancio Gozales interpretează cu detaşare partitura spectaculoasă a unui artist liber de prejudecăţi. Într-o coregrafie sui-generis, cântându-şi obsesiile muzicale, dansează ca într-un ritual şamanic în jurul formei pe care-o modelează. În continuă mişcare, cu fierăstrăul mecanic la turaţie maximă, se precipită spre bucata de lemn din care scoate ce-i de prisos, apoi se retrage un pas, face o pauză de contemplaţie şi reia neobosit, fredonând o arie cunoscută, ritualul pentru desăvârşirea lucrării.   

Constanţa artistică definitorie a lui Amancio Gonzales, axa creaţiei sale, este făptura umană, de aceea, două proiecte pe care Gonzales le-a gândit pentru rezidenţa “Albastru” din iulie 2018 şi care mobilează acum Centrul de cultură Apostu din Bacău, surprind anatomia unor figuri humanoide în posturi inedite. Lucrările sfidează legile mişcării şi ale echilibrului pe pământ şi în aer, departe de a idealiza armonia trupului uman, neagă stilul clasic grec sau renascentist, dar aflate într-un raport mereu interogativ al fiinţei cu sensul real al vieţii.
  
Una dintre ele reprezintă un subiect mai vechi, “El Columpio” (Leagănul”), o obsesie a artistului, turnat în bronz anul trecut. În varianta din stejar executată la simpozionul din Bacău, pare că humanoidul se află într-o aparentă relaxare în leagănul suspendat al destinului, pendulând între bine şi rău, sugerând inevitabilul conflict, aflat mereu în balans incontrolabil, dintre ideal şi viaţa reală.
Acelaşi tip de trup uman diform, mai degrabă gnom, elf, pitic magic sau pigmeu, simbol al forțelor naturii (apa, focul, pământul), cu muşchi supradimensionaţi, frizând grotescul, evocă cea de-a doua lucrare, un sisif parcurgând o întoarcere perpetuă spre copilărie, urcând, cu masca uimirii pe faţă, un munte al golgotei pavat cu amintiri dramatice reprezentat de un plan înclinat masiv.

După multe probleme tehnice legate exclusiv de natura şi calitatea materialului primar, a reuşit să extragă din trunchiul unui stejar de două secole un fabulos Om-şobolan cu expresie tragic-humanoidă şi corp de rozător supradimensionat, sprijinit într-o coadă de iguană, în maniera unui stil realist modern care, de altfel, îi caracterizează întreaga operă.

Cu o filosofie personală încărcată de poveşti, sensuri şi metafore, Amancio Gonzales mărturiseşte că îi place strălucirea cuțitelor pătrunzând în arterele vegetale, când simte voluptatea de a adapta în mod natural figurile nodurilor şi petelor pe care le găseşte în lemn, creând alternanţe vizuale expresive din relieful de umbre şi ştrăluciri, ca şi cum, din adâncurile neantului, ar da viaţă personajelor.

miercuri, august 01, 2018

NAPO, FILOSOFULNapoleon Tiron se mişcă juvenil printre trunchiurile masive de stejar, într-o buclă a timpului şi, cu o tandreţe nesfârşită, dăruită doar  sufletului care a desluşit tainele vieţii mai bine de opt decenii, redă demnitatea copacului, construind manifeste tridimensionale destinate eternităţii.
Copacii norocoşi se desăvârşesc prin el şi devin opere de artă.
Cei ghinionişti, sunt daţi, în cele din urmă, focului.
Devin cenuşă, praf, ţărână, regenerându-se celulă cu celulă, după milenii. ca oamenii. Cenuşă din cenuşă, ţărână din ţărână, dust to dust ashes to ashes.
Cu o majestuoasă gestualitate cosmică, ludic şi iluminat de o stare interioară încărcată de poezie, impregnat de mirosul de lemn proaspăt tăiat, cu ochi iscoditori, cufundaţi în cearcăne adânci ca inelele de creştere pe trunchiul cu siluetă de veşnic adolescent, zglobiu aflat mereu într-un joc de-a echilibrul, de-a iubirea, de-a răzvrătirea şi de-a nemurirea, Napo umple spaţiul din jurul lui cu aşchiile nimicului desprinse din buştenii masivi de gorun în care stau încremenite sensurile ascunse ale vremurilor. El nu loveşte lemnul, îl mângâie ca pe o fiinţă dragă, caldă şi plină de viaţă, cu gesturi în volute savante într-un ritual de vrăjitorii care însufleţesc forma abstractă.  
Bântuite de har, dalta, barda, drujba, abrazivul înalţă lemnul până la rangul de cer albastru. În universul lui emoţional, timpul are mai multe dimensiuni, ia forme de fiinţe geometrice stranii, surprinse în poziţii meditative, de plante exotice amazoniene avide de aer sau de nave cosmice ştiinţifico-fantastice. 
În uniforma de rumeguş şi talaş cu numărul 9999 de condamnat pe viaţă la munca silnică a sculpturii, Napo pătrunde în inima arborelui cu o duioşie de veşnic îndrăgostit. Dincolo de gesturile mâinilor ca nişte prelungiri dibace ale creierului, în contact intim cu materia, se simte precizia şi emoţia chirurgului ce operează retina atinsă de invazia duhurilor rele.
Napo şi Max
Cu ciudăţeniile lui simpatice, cu nebunia frumoasă în care-şi vopseşte jumătate de barbă în albastru, cu teoria lui despre artă (cu atât mai extravagantă şi mai de neînţeles pentru lumea noastră cu cât poate oricând înlocui definiţia bunului-simţ), cu dragostea lui pentru poezie şi cu talentul remarcabil de a o interpreta, Napo este dimensiunea emergentă a personalităţii artistice şi a noţiunii moderne pentru sintagma forma logică a operei plastice.  
Napoleon Tiron, magistru în sinteza sentimentelor, filosofează asupra minunii care face să palpite în noi, inocenţii, misterioasele energii emoţionale generatoare de vise şi poveşti nebănuite.  
Costumat el însuşi în fibra propriei celuloze, se adaugă pădurilor seculare şi, deghizat în scarabeu cu o mie de braţe, tot scormoneşte vegetalul în esenţele lui cele mai tari, reconfigurând o familie numai a sa, pe care o risipeşte cu generozitate mulţimii, după ce o mobilează cu manifeste afective în nuanţe de bleu, din reliefuri de lemn.

marți, iulie 31, 2018

OGATA, SAMURAI DE CARRARA

Sculptura nu s-a inventat ca să ne facă fericiţi.
Sculptura există pentru a ne arăta ceea ce nu suntem în stare
să vedem
într-un boţ de lut pe care-l călcăm în picioare,
într-o stâncă de granit care ne răneşte talpa,
într-un trunchi de copac sortit focului.

Yoshin Ogata este un mic japonez tăcut,
cu sculpturi semănate prin oraşele mari ale lumii.
Răspunde doar cu un zâmbet seren în mai multe limbi, 
oricum l-ai striga, încercând o glumă:
Okinawa! Toyota! Murakami! Kaghemusha! Ogata!
fără să-şi întrerupă mângâierea lemnului, într-o rugăciune secretă
care, după zile şi zile de alinturi
cu şmirghelul granulat din ce în ce mai fin,
scoate la iveală fibra spiritului din lacrimile de lemn
atârnate de cer.

Tace, 
preocupat de planurile formelor curbe din mintea lui
chiar şi după ce trunchiul de stejar i se ghemuieşte în mâini
într-un fruct perfect, lucios până la desăvârşire,
ca un măr de expoziţie.
Zeci de zile, ore în şir, niponul meticulos ca toţi niponii scorneşte forme
ronde, delicate şi elegante descinse din stampele lui Hokusai,
din şcolile de arta iubirii şi arta războiului,
din sutele de straturi de oţel bătute pe nicovală
pentru săbiile de samurai, din jocul de go
şi
din diabolica invenţe a conceptului kamikaze,
toate izvorâte din credinţă, onoare şi devotament
pentru perfecţiune.


Nu poţi fi geneza frumosului
daca frumosul nu este în adâncul ființei tale.
Nu ştiu de unde-am scos fraza asta.
Oi fi citit-o pe undeva şi stătea pitită
într-un cotlon al memoriei ca un jaguar albastru,
până am pătruns în segmentul acela vizual
din grădina cu statui din Bacău
unde liniştea
şi îndelunga răbdare a japonezului europenizat Ogata 
zămislea coapsele senzuale ale unei gheişe de forma apei, 
un haiku esenţial în trei dimensiuni
din îndepărtata Ţară a Soarelui
- ilustrat cu peniţa, poate, de Utamaro,
cândva,
pe hârtia de mătase.


Armonia zăcea neştiută şi paradoxală
în moarte aparentă,
sub coaja unui trunchi secular de gorun doborât
în munţii Carpaţi ai Europei de est
în aşteptarea dăltuitorului Ogata să transforme scorbura  
în centrul unei mirări încercănate
ca o gură de oracol antic
din care curge o picătură de înţelepciune pandantă cu lacrima imponderabilă
de deasupra lucrării.

Momit cu o bomboană de eucalipt,
zâmbeşte şi-mi mulţumeşte în limba italiană. Spun:
Opere meravigliose, maestro!, Bravissimo! 
Ochii lui râd.
Aparent, nu-i nimic albastru în lucrările lui măiastre,
lăcuite discret cu poezie aidoma valurilor din stampele lui Hiroshige, 
dar, în luciul inefabil al dimensiunii lor umane
ca o amintire dintr-un album de epocă,
levitează azurul. 


(FOTO: Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, România)

sâmbătă, iulie 07, 2018

STRUCTURI EROTICE


Sunt fumător înrăit de coajă crepusculară
fumul ei combate cancerul nostalgiei
viciul acesta are în mine rădăcini fără de moarte
(toţi credem în nemurire până vine clipa plecării
ce să fac sunt o plantă
un român al zilei de astăzi)

Dar înainte de ultimul vers
ultima votcă
ultimul suspin
ultima iubire
va veni momentul în care mă simt dator să declar:
fiinţa mea e o structură de celule ale naibii
de vii cu nuclee neastâmpărate mereu în mişcare
ca nişte acrobaţi brownieni în pantaloni scurţi
la trapez care trăiesc în mine fără aprobare
şi fără plasă de siguranţă

Pe dealurile înceţoşate de măgură
strălucesc ochii sălbăticiunilor
în singurătăţile pământului pe lună plină
şi un poet ascuns descoperă structurile erotice khayyam
în timp ce eu pe calea romanului simt cum paraziţii mei dragi
adolescenţi microscoscopici visând păcătos
câlcâie rotunde glezne eterice şi portocale de sâni
ochi languroşi şi plete vibrante
transmit neobosit vibraţii frenetice
în toată structura mea de Charlot
ce nu se lasă înfrânt

Trupul meu este aşadar un network erotic ce conectează
mici seminţe vii semnalând misterios lumii întregi
tot ce e mai bun în mine inclusiv candoarea
de a nu lovi cu capul în gură gura care înjură
fără iubire

De la răsărit la apus şi în nopţile fără de somn
erup nevăzute globule de lumini şi umbre de dragoste
fără măsură însă în doze egale
de nebunie şi tandreţe
de patimă şi disperare
la modul fantasmei din care-am ieşit cum nu trebuie

În echilibru emoţional
rezistent la iubiri fără întoarcere
şi greu de aruncat la pubela cosmică
sunt cu ochii pe diplay-ul ce numără secundele
ce-au mai rămas până la depresurizarea cabinei

Colcăind prin sinapse nevăzute
pulsul din aorta perfectă de lup la pradă de înger
se zbate în plasa erotică experimentând infinitul
aripă lângă aripă cu frumuseţile lumii


Colonia celor nestructuraţi erotic
se uită la mine compătimitor
ca la un biet cerşetor de cuvinte
dar
eu păşesc fumând asfinţitul
desculţ prin iarba planetei
în tricoul împletit din urzicile unei iubiri
promisă pentru lumea ce vine

mândru de structura erotică
a fiinţei mele


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


duminică, iunie 17, 2018

SALATĂ DANSANTĂ DE VINETE

Mi s-a întâmplat să mă trezesc
pe la trei într-o noapte dansând în bucătărie
tocmai terminasem un poem despre sculptorul george apostu
şi rămasesem fără ţigări

răscoleam prin frigider după ceva de mâncare

Mai că era cât pe-aci să mă scutur de angoase
şi să atac nonstopul din colţ pentru un sendviş cu prune
sau măcar pentru o metaforă cu crenvurşti congelaţi la preţ redus
când pe neaşteptate
am dat peste caserola cu salată de vinete

m-a apucat brusc să fac paşi pe gresia lucioasă
un doi trei un doi trei mestecând isteric
pe un ritm infernal de rapsody in blue
pâinea proaspătă unsă din belşug cu pasta aceea cărnoasă
insidioasă ca un sărut de virgină

Gâze diverse dădeau târcoale deliciului
şi am fost nevoit să accesez pestrepell pe mobil
dansând şi mestecând salata de vinete
  
Paşii mei nu-i auzea nimeni deşi călcam apăsat ca la sârbă
tenişi moi din cauciuc normal chinezeşti deci roşii 
estompau călcătura în vreme ce mestecam şi dansam
cu salata de vinete-n gură
o simfonie concretă pentru papilele mele gustative

Tot oraşul dormea la festivalul de operetă
organizat de una dintre iubitele mele 
care deasemenea dormea

Oare sunt fericit?

marți, iunie 12, 2018

DORU KALMUSKI A PĂRĂSIT TERITORIUL MYRONILOR

Lansare RELIGIA MINCIUNII - Colegiul Naţional Vasile Alecsandri Bacău - 2003
Şi e foarte tăcut, cine ştie pe unde. Şi-a închis laptopul după ce-a pus ultima virgulă la cel din urmă rând pe care-l scria, lăsându-l neterminat, şi s-a lăsat dus aiurea, în alt univers. Resemnat, dar nu învins.
Sper să-şi aibă calea luminată, aidoma spiritului său incandescent, contestatar şi non conformist şi a talentului de o excepţională forţă narativă, sclipind în egală măsură de inteligenţă şi ironie tristă.
Surprindea cu atitudinea lui de frondă, justificată de altfel, împotriva imposturii intelectuale care, din păcate, a devenit de o violenţă insuportabilă. Faptul că a scrie o carte a devenit un troc prin care ticăloşiţii neamului îşi spală păcatele faptuite împotriva societăţii ca să iasă mai repede din puşcării, i s-a părut  umilitor pentru adevăraţii scriitori de spirit. Şi de aceea, şi-a incendiat cărţile bătute în cuie pe o cruce, ca pe nişte jertfe cristice şi le-a purtat pe umeri spre o Golgotă a disperării.

În ultimii ani, s-a eliberat de dictatura imaginii publice susţinută de profesiunea de jurnalist şi s-a înrobit scrisului de cărţi. Un avatar mai productiv, pe termen lung, şi mai permisiv pentru revolta înverşunată care izbucnea vehement din firea lui contra opresiunii organelor. 
Firea lui? Ceva enervant de calm, un clocot interior care spărgea scoarţa convenienţelor cu un sarcasm ineluctabil.
Kalmuski. Ştiam că e pe-aici, prin lumea asta al cărui aer, uneori fetid, suntem obligaţi să-l respirăm,  şi-mi tot programam să-l sun. Uite că e deja prea târziu. Şi nici regretele nu folosesc la nimic.
Mergi în pace, prietene!

Vezi pentru edificare şi:

https://varanus-varanus.blogspot.com/search?q=kalmuski


duminică, iunie 10, 2018

Nu mă-ntrebaţi dacă vă iubesc

https://www.facebook.com/jugaru.cristi/videos/1769205513127178/

Fragment din spectacolul "Nu mă-ntrebaţi dacă vă iubesc" scris pentru Forumul de arhitectură MOLDOVA REPER 2030" - ediţia a patra, Bacău, 7-10 iunie 2018.
La Centrul de cultură "George Apostu" - cu participarea excepţională a lui SirBlues Vali Răcilă.
Postat de Cristi Jugaru.
Textul integral, în curând.joi, iunie 07, 2018

PROGRAMUL INTEGRAL AL FORUMULUI DE ARHITECTURĂ ediţia a patra 2018

Vineri 8 Iunie 201808/06/2017
 
ora 14:30
DESCHIDEREA LUCRARILOR

Arh. Liliana BÂRGU Preşedinte al Filialei Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România
Alocutiuni oficialitati
Sorin BRAŞOVEANU Preşedinte Consiliului Judeţean Bacău

SPAŢIUL RURAL DE LA SAT LA SUBURBIE

Moderator: Arh. Ştefan BOICIUC
ora 15:00
 • Gheorghe POPA Sectretar de Stat in Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Guvernul României
  “Limbajul culturii, cultura limbajului“Dezbateri
 • Arh. Serban STURDZA Membru corespondent al Academiei Romane Director Executiv al Fundaţiei Pro Patrimonio- Bucureşti
  “Ţibăneşti sat cultural“Dezbateri
 • Prof.univ.arh. Larisa VANDIUK Cercetator al istoriei Oraşului Cernauţi şi Bucovinei, laureat al Premiului Joseph Glavka-Universitatea de Arhitectură – Cernăuţi Ucraina
  “Moşii şi palate domneşti pe teritoriul Bucovinei de Nord. Probleme de conservare și integrare” Dezbateri
 • SPONSOR WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI

ora 16:45
PAUZA DE CAFEA
inscrierea pentru deplasarea in judetul Neamt – duminica 10 iunie. Se solicita de către conducerea centralei electrice cu 48 ore inainte, lista cu participanti – nume şi date din cartea de identitate.

ora 17:30

 • Dr. arh. urb. Nicolae ŢARĂLUNGĂ – Director Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Romania- Bucureşti
  “Managementul creativ al peisajului și a patrimoniului cultural”
 • Ing. Maria VIŞAN – Director tehnic INTERGRAPH CORPORATION Bucureşti
  “Identificare și optimizarea resurselor locale pentru dezvoltarea rurală a Județului Bacău“Dezbateri
 • Arh. Sorin GABREA – Director General Western Outdoor – Bucureşti
  “Satul de lângă oraş- zona metropolitana Bucureşt” Dezbateri
 • Arh. Iurie POVAR – Preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, Director Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect” Chişinău
  “Dezvoltarea urbanistică a localităţilor rurale în Republica Moldova. Identificarea potențialului de creștere, tendințe și opțiuni” Dezbateri
Sambată 9 Iunie 201809/06/2018

PATRIMONIUL SALVAT, PATRIMONIUL UITAT


Moderator: Arh. Ion NICOLAE
ora 10:00
 • Conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI Coordonator Biroul Teritorial Nord-Est al Registrul Urbaniştilor din România, Prodecan la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” Iaşi
  “Monumente si teritorii” Dezbateri
 • SPONSOR ADF PROD
 • Dr.arh. Sergius Ciocanu Lector la Facultatea de Urbanism şi Arhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei, cercetător ştiinţific- Institutul Patrimoniu Cultural al Academia de Ştiinţe a Moldovei Chişinău Republica Moldova
  “Zona Orheiului Vechi: dezvoltare istorică şi potenţial cultural” Dezbateri
 • Arh. urb. Alexandru ŢĂRANU Arh. Şef Oraş Orhei Republica Moldova
  “Butuceni. Comuna Trebujeni. O tentativă de exploatare a potenţialului cultural şi cadrului natural” Dezbateri
 • Prof.univ.arh. Seryogin YURY Laureat al Premiului de Stat al Ucrainei Biroul de arhitectură «Y.SERJOGIN», «S-STUDIO» – Cernăuţi Ucraina
  “Specificul local al satului Vinograd, districtul Kitsman. Regiunea Cernăuţi Ucrai” Dezbateri
ora 12:30

 • Arh.peis. Nicolas TRIBOI Atelier Foaie Verde, Fundaţia Pro Patrimonio membru in Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Piatra Craiului, membru in Comisia Naţională a Monumentelor- Bucureşti
  “Praf de sat” Dezbateri
 • SPONSOR REVESTECH BICO INDUSTRIES
 • Dr.arh. Iulian Ioan VAGNER Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”- Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”, Iaşi
  “Traditia la tine acasa” Dezbateri
 • Arh. Magda HUŢANU Consilier Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău
  “În cautare de repere şi de identitate in arhitectura mediului rural al Ţinutului Bacăului” Dezbateri

IDENTITATI LOCALE

Moderator: Arh. Ştefan BOICIUC
ora 15:00
 • Prof.emerit dr.arh. Mircea OCHINCIUC Profesor universitar emerit dr.arh. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti
  “Satul există încă dar când vom începe să-i oferim arhitectură ?” Dezbateri
 • Arh. Dan UJEUCĂ Birou Individual de Arhitectură, ECOArch – Galaţi
  “Sat de vacanta lacustru” Dezbateri
 • Arh. Oleg UCRAINA “Biroul de arhitectura Ucraina Oleg & Lily” Ucraina
  “Reverberatii traditionale ucrainiene in arhitectura locuintelor particulare moderne” Dezbateri
ora 17:00

 • Arh. Horatiu RACAŞAN – Iniţiator al Grupului de lucru Rural din Ordinul Arhitecţilor din România; Birou de Arhitectură si Urbanism RAUM – Cluj
  “Arhitectura responsabila – vector al dezvoltarii in mediul rural” Dezbateri
 • Arh. Eugen VAIDAIniţiator al Grupului de lucru Rural al Ordinului Arhitecţilor din România; preşedinte al Asociaţiei Monumentum şi al Federaţiei Transylvanet- Bucureşti
  “Arhitectul şi meşterul său – o coabitare necesară” Dezbateri
 • Arh. Doru Florin DEACU si arh. Corina Monica RONCEA Suceava
  “GHIDURI DE ARHITECTURĂ pentru încadrarea în specificul local din mediul rural” Dezbateriora 19:00
DIALOGUL ARTELOR
Spectacol de muzică şi poezie – „Nu mă-ntreba dacă te iubesc” 
scenariul si regia: Val MĂNESCU
muzica: Vali “SIR BLUES” RĂCILĂ


Duminica 10 Iunie 201811/06/2018

DE APROAPE

ora 11:30—13:30
Vizită in judetul Neamt la Mânăstirea Pângăraţi , Centrala electrica STEJARU si Barajul lac Bicaz – insoţiţi de Arh. Dan FLOREA
înscrierea pentru această vizită se face vineri 8 iunie, la sosire şi in pauza de cafea. Se solicită de către conducerea centralei electrice cu 48 ore inainte lista cu participanţi – nume şi date din cartea de identitate

ACTIVITĂŢI CONEXE

CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢII BACĂU
   • Expoziţia MORE 2018
   • Expoziţia Regionala de Arhitectură Moldova – R.A.M. 2017
   • Expoziţie organizată de elevii Colegiului Naţional de  Artă “ George Apostu” Bacău – prof. îndrumător: arh. Iuliana GELIMANValori arhitecturale în învăţământul preuniversitar”
   • Lansare de cărţi , reviste de arhitectură şi urbanism
CENTRUL DE CULTURĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU
 • Expoziţia “Tata si fiu” autor – George APOSTU
   • lucrări donate de E.S. Sheikh Michel Bechara El Khoury, Beirut, Republica Libaneză
   • Spectacol de muzică şi poezie:
   •  NU MĂ ÎNTREBA DACĂ TE IUBESC

   • scenariul şi regia Val MĂNESCU
   •  
    muzică Vali „SIR BLUES” RĂCILĂ

miercuri, iunie 06, 2018

ÎNCEPE FORUMUL DE ARHITECTURĂ


COMUNICAT DE PRESĂFiliala Teritorială Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România organizează în perioada 7-10 iunie 2018, ediţia a patra a Forumului zonal de arhitectură şi urbanism MOLDOVA REPER 2030, dedicat prognozelor asupra evoluţiei vieţii pe teritoriul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului.
Tema Forumului 2018, intitulată  “Satul de la traditie la modernitate, de la patrimoniul existent la crearea de patrimoniu”, face parte din principiile enunţate în Declaraţia de la Bacău”, formulată în 2015, la prima ediţie a Forumului, şi este, totodată, în consens cu hotărârea Comisia Europeene care, cu ocazia Forumului Culturii Europene  de la Milano, (decembrie 2017)  a declarat anul 2018 drept ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI, sub deviza  “Patrimoniul - locul în care trecutul se întâlneşte cu viitorul”.
În cele patru zile de reuniuni de lucru, arhitecţii şi urbaniştii vor susţine sesiuni de comunicări asupra următoarelor subiecte:  
- Spaţiul rural de la sat la suburbie
- Patrimoniul salvat, patrimoniul uitat
- Identităţi locale

Cunoscute personalităţi din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi Republica Moldova, împreună cu membri ai comunitaţii de afaceri și ai autorităţilor centrale și locale vor analiza posibile soluţii pentru viitorul dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu pe care trăiesc circa zece milioane de oameni, vor aborda cu spirit critic contextul actual şi vor avansa idei şi viziuni constructive şi aplicabile pentru ca zona Moldovei să devină în termen scurt, un reper al dezvoltării investiţionale într-un mediu curat, atractiv pentru turism şi afaceri, având ca obiectiv alinierea nivelului de trai al populaţiei, al gradului de confort şi al peisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltate ale Europei.
Pentru prima dată, la lucrările Forumului au fost invitaţi edilii localităţilor rurale din judeţul Bacău, cărora le este dedicată ziua de joi, 7 iunie, la un colocviu în care se vor dezbate problemele concrete cu care se confruntă primăriile în privinţa păstrării specificului local, a accesării fondurilor europene, a identificării şi optimizării resurselor locale pentru dezvoltare rurală.  
Vom discuta despre ce fel de viitor ne dorim bazându-ne pe refacerea şi valorificarea patrimoniul existent, despre strategii, investiţii și posibile parteneriate, despre pragmatism și viziune, despre implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale și, în general, despre motivele pentru care localităţile noastre sunt departe de a avea strălucirea şi ambianţa pe care o merităm.

Sperăm ca această a patra ediţie a Forumului MOLDOVA REPER 2030 să fie încă un pas în declanşarea unei emulaţii comune care să genereze şi să pună în practică un contract social între arhitecţi, politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care poate face în scurt timp din zona estică a Europei un spaţiu dezvoltat armonios, dedicat principiului mobilităţii, cu o înaltă calitate a vieţii.


Arh. Liliana Bârgu
Preşedinte al OAR - Filiala Bacău-Neamţ