marți, aprilie 10, 2012

GALA STAR 2012 - ULTIMA ZI ŞI PREMIEREA

Am văzut zece din cele 13 recitaluri (căci sîmbătă am fost indisponibil) şi am scris despre fiecare cu cea mai bună credinţă, argumentîndu-mi afirmaţiile pe criteriile pe care le-am învăţat la timpul potrivit din manualele de teorie şi practică a teatrului, dar şi de la Ion Ghelu Destelnica, de la regizorul Paul Sireteanu, de la Tudor Vornicu şi de la mulţi alţi oameni de teatru, televiziune sau film cu care am avut fericirea să conlucrez. Şi de la Spencer Tracy, Robert de Niro, Jack Nicholson, Meryl Streep, Dinică, Albulescu, Beligan,  cu care, din păcate n-am apucat să conlucrez, da, poate, pe lumea cealaltă. De la toţi, fără excepţie, am dobîndit credinţa că actorul adevărat e cel care are de la Dumnezeu capacitatea de a reflecta credibil sentimente, de a emite idei la care publicul să mediteze. Pare că puţini mai au vreme să înveţe ce-au lăsat cu limbă de moarte Stanislavski, Grotowski, Camil Petrescu şi muuulţi alţi deştepţi despre menirea teatrului şi cum e cu actoria. Lecţia de teatru pleacă de la cultura ăluia care urcă pe scenă, de  experienţa lui de viaţă şi de la capacitatea lui de persuasiune asupra publicului. Cum să facă să fie crezut, cum să creeze emoţii şi gînduri spectatorilor, nimeni n-a spus-o mai simplu şi mai pe înţeles ca marele Will, în sfaturile pe care Hamlet le dă trupei de actori care urmează să joace marea scenă a trădării. Merită să zăbovim:
Te rog spune tirada răspicat şi curgător...Dacă însă te-apuci să răcneşti, cum fac mulţ i actori de-ai voştri, pun mai bine pe crainicul tîrgului să-mi strige stihurile. Nici să nu dai din mîini prea tare, ca şi cum ai tăia aerul cu ferestrăul. Fii cît mai potolit. Chiar în mijlocul noianului, al furtunii, în vîrtejul pasiunii, trebuie să cauţi să păstrezi o măsură care s-o mai astîmpere puţin. Oh ! Mă doare în suflet cînd aud vreun vlăjgan cu căpăţîna vîrîtă într-o perucă , sfîşiind o pasiune în bucăţi, făcînd-o zdrenţe, şi spărgînd urechile spectatorilor de la parter, care, de cele mai multe ori, nu sînt în stare să pre-ţuiască altceva decît pantomime de neînţ eles şi gălăgia. Te rog, fereşte-te de astfel de lucruri.
...Să nu fii totuşi nici prea molatic. Dar lasă-te călăuzit de bunul simţ. Potriveşte fapta cu vorba şi vorba cu fapta; ia aminte numai să nu depăşeşti măsura; fiindcă tot ce întrece măsura se abate de la scopul teatrului, acest scop fiind încă de la începuturile sale şi pînă astăzi să se păstreze ca o oglindă a firii; să arate virtuţii adevăratele-i trăsături, păcatului icoana lui şi tuturor vremilor şi vîrstelor tiparul lor. Dacă depăşeşti acest ţel, sau dacă nu-l  poţi atinge, chiar de-ai face să rîdă de prostănaci, nu poţi decît să nemulţumeşti un om cu mintea întreagă. Iar părerea unuia ca acesta trebuie, în preţuirea voastră, să atîrne tot atît de greu cît mulţimea întreagă care umple teatrul.

...Sînt şi unii actori, i-am văzut jucînd şi am auzit pe alţii ridicîndu-i în slava cerului... care nu-mai aveau nimic creştinesc în spusa lor, nici măcar înfăţişarea de creştin, de păgîn, sau chiar de om n-o mai aveau. Se umflau în pene şi răgeau de am ajuns să cred că i-a făcut oameni vreun salahor de-al creaţiunii
şi că i-a făcut greşit, aşa de cumplit maimuţăreau tot ce e omenesc.

Revenind la oile noastre, după notele pe care le-am dat la cald, podiumul Galei Star 2012 ar fi trebuit să arate astfel:

Trofeul Galei : ELIZA JUDEU – căreia i-am acordat nota maximă, argumentele sunt aici: http://varanus-varanus.blogspot.com/2012/04/gala-star-2012-prima-zi.html

One woman show : MILENA MILANOVICI – cu nota 9, argumente aici: http://varanus-varanus.blogspot.com/2012/04/gala-star-2012-cincea-zi-luni.html

One man show: ALEXANDRU BOGDAN – cu nota 8, argumente aici http://varanus-varanus.blogspot.com/2012/04/gala-star-2012-patra-zi.html

Clasamentul concurenţilor după priceperea şi gustul meu în materie de teatru pentru această ediţie, s-a potrivit destul de puţin cu viziunea comună a membrilor juriului care, desigur, au judecat cu mai multă competenţă, pe principii academice şi aplicînd coduri secrete de apreciere (străine unui pîrlit de observator ca mine). Deosebirea de păreri dintre onorabilul juriu (actriţele Irina Petrescu şi Catrinel Dumitrescu şi regizorul Geirun Ţino),  m-a cam enervat, dar m-a şi readus cu picioarele pe pămînt: n-oi fi io deţinătorul adevărului absolut, şi nici judecătorul suprem.  Juriul e întotdeauna buricul pămîntului. Să-i acordăm onorurile cuvenite. Nu mai reproduc lista oficială a premiaţilor. O aveţi în presă.   
Mi-e ciudă şi lene şi e cam tîrziu.