luni, iulie 27, 2015

CONCURS PE BANI PENTRU VISĂTORI“Reabilitare pasaj subteran CFR Bacău”.

Amplasament - Str. Gării, municipiul Bacău
Faza - Concurs de idei
Iniţiator : Organizaţia “Mutatis Mutandis” Bacău
Concursul este public și se adresează arhitecților/urbaniștilor, studenților şi elevilor care urmează cursuri de arhitectură/urbanism.
Obiectivul concursului:
Se dorește reabilitarea și amenajarea Pasajului subteran CFR din Bacău şi a căilor sale de acces şi transformarea acestuia într-un nucleu de interes pentru băcăuani şi pentru călătorii aflaţi în tranzit prin Gara Bacău, prin ameliorarea aspectului şi calităţii spaţiului subteran de trecere, precum şi a spaţiilor adiacente pasajului.
Se urmărește:
· Reabilitarea pasajului prin refacerea tramei pietonale, a pereţilor şi tavanului a căilor de acces şi refacerea termo și hidro izolației;
· Crearea unor spații care să angreneze caracterul social;
· Amenajarea de module comerciale de-a lungul tunelului subteran;
· Amenajări peisagere care să integreze soluțiile propuse pentru părţile exterioare adiacente pasajului;
· Crearea unui spațiu de interacționare socială și social media prin dotări  aferente serviciilor de comunicații high-tech;
· Realizarea unui sistem de iluminat şi supraveghere video permanent, ieftin şi eficient;
· Utilizarea de materiale eficiente energetic, costuri de construcţie cât mai reduse şi folosirea unor soluţii sau materiale inovatoare;
· Eficienţa energetică şi costurile de întreţinere şi exploatare ulterioare reamenajării.

Cerințe ale soluției: elemente obligatorii de conținut pentru evaluarea proiectelor:
-          Va fi păstrată funcţiunea de bază a pasajului, aceea de circulaţie pietonală.
-          Vor fi adăugate funcţiuni comerciale, sociale şi de petrecere a timpului liber care să atragă un aflux uman corespunzător.
-          Se va prezenta un calcul estimativ al costurilor pentru realizarea lucrărilor.

Materiale de execuție:
– se vor propune materiale durabile, moderne, care prin natura lor sau prin
modul de punere în operă se vor integra în context și vor pune în valoare spațiile.
Calendarul concursului:
- Lansarea concursului ………………………………………………….......…27 iulie 2015
-Dată limită primire proiecte..........................................................31 august 2015, ora 16.00
-Deschidere colete, verificare îndeplinire cerinţe formale,
-Jurizarea proiectelor ……………………………………..........................2 septembrie 2015
-Anunț rezultate finale ………………………………………………........3 septembrie 2015
Criterii de apreciere:
- Buna funcționalitate a pasajului;
- Funizarea de soluţii inedite, peisajului în conceperea proiectului și integrarea intervenției în peisaj;
- Exprimarea clară a unei atitudini arhitecturale contemporane, prin înscrierea adecvată a soluției în contextul existent, volumetrie, materiale;
Se vor acorda trei premii, după cum urmează:
- Premiul I – 1.000 lei
- Premiul II – 500 lei
- Premiul III – 300 lei
Sumele cuvenite ca premii menționate mai sus se impozitează conform Codului fiscal în vigoare.
  Juriul este format din arhitecţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.
IMPORTANT!
Soluţiile vor fi predate cel târziu la data de
31
august 2015, ora 16.00, personal sau prin curier poştal, la sediul Asociaţiei Mutatis Mutandis, Str. Spiru Haret nr.8, Bacău.

Persoana de contact : ALINA CĂPRIOARĂ - Tel: 0745686016, amutatismutandis@gmail.com