marți, octombrie 02, 2012

BABEL - o editură cu viziune şi curaj
 

Editura BABEL  şi-a propus încă de la începutul înfiinţării să urmeze o politică editorială la cele mai înalte standarde intelectuale şi în cele mai exigente condiţii grafice.

Portofoliul editurii BABEL cuprinde un număr important de cărţi  de referinţă, cu o tematică axată cu preponderenţă pe beletristică, memorii, cercetare istorică şi literară, sau volume de înaltă anvergură spirituală.  Avînd convingerea că editarea de carte este prima condiţie a îmbogăţirii patrimoniului cultural şi spiritual al României, consiliul editorial este decis să continue politica de promovare a autorilor autohtoni de valoare, neezitînd să scoată de sub tipar cărţi cu caracter de noutate absolută sau experimente de tehnici literare inedite.

Despre Boala şi moartea lui Eminescu de Nicolae Georgescu, una dintre ultimele apariţii ale editurii BABEL, reputatul critic Alex Ştefănescu spunea:  

Cum a murit Eminescu? Este adevărut că, internat în ospiciul doctorului Şuţu, şi-a pierdut viaţa lovit cu o cărămidă în cap de un nebun, Petrache Poenaru? A suferit poetul de sifilis? Se poate dovedi că a fost tratat în mod greşit cu mercur şi pucioasă? În ce a constat scandalul politic provocat de Eminescu cu puţină vreme înainte de a muri? Care este adevărul în legătură cu pistolul poetului, menţionat în relatarea unui fost redactor la "Timpul"? (Acesta îi povesteşte lui D. Teleor "cum Eminescu a îndreptat pistolul spre el pentru că i-a schimbat un text în tipografie"!) De ce a închiriat Eminescu o casă la Mânăstirea Văratec? Ce întâlnire a avut loc între Titu Maiorescu şi tatăl poetului?  Acestor întrebări şi multor altora le răspunde Nicolae Georgescu. El procedează adeseori ca un detectiv, ajungând la adevăruri la care n-a mai ajuns nimeni înaintea lui…

Din acest uriaş efort de investigaţie a rezultat, printre altele, o carte senzaţională.

Cu prezenţele remarcabile la tîrgurile de carte, cu  zecile de titluri apărute în ultimii ani, multe dintre ele epuizate, cu lansările de carte ocazionate de evenimente literare de răsunet la care se adaugă o strategie comercială cu preţuri decente, editura BABEL şi-a cîştigat un prestigiu incontestabil pe piaţa cărţii româneşti.