luni, iulie 28, 2014

PREŢUIRE PENTRU SENIORII NOŞTRIGuvernul Elveţiei a iniţiat un program de cooperare finanţat cu peste 320 000 Frs, de care beneficiază, în parteneriat, Fundaţia de Sprijin Comunitar – preşedinte Gabriela Achihăi, Centrul Daniel – preşedinte Mariana Popa  şi Asociaţia EspoirRoumanie – preşedinte Argelia Ledermann, organizaţii neguvernamentale destinate ajutorării diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.
Sub semnul solidarităţii şi al bucuriei de a fi de folos, EspoirRoumanie  a făcut posibilă de curând vizita în Bacău a doamnei Danièle Bonhomme, directoarea  a trei cunoscute aşezăminte medico-sociale din cantonul Vaud, destinate îngrijirii persoanelor în vîrstă.   În cele câteva zile ale vizitei care s-a înscris în proiectul „Modele de parteneriat pentru comunităţile rurale sărace”, doamna Bonhomme a avut prilejul să cunoască activitatea unor instituţii similare din Bacău şi Târgu-Ocna. Ea a avut întâlniri  cu  responsabilii unor direcţii sociale din primăriile principalelor oraşe din judeţ şi a luat contact cu problemele şi preocupările Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, într-o întrevedere cu directorul general Sorin Braşoveanu. Discuţiile s-au purtat în jurul ideii de ameliorare a condiţiilor de viaţă ale celor asistaţi social, analizîndu-se posibilităţile unei mai eficiente organizări a activităţii interne, dar şi a îmbunătăţirii comportamentului personalului angajat şi a imaginii acestuia în rândurile pacienţilor şi al partenerilor.
Principala activitate s-a desfăşurat sub semnul devizei „Respect pentru semenii noştri”, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Dr. Ştefan Ciobanu” al Fundaţiei de Sprijin Comunitar din Bacău, şi a avut ca obiectiv mărirea gradului de responsabilizare a personalului de îngrijire din stabilimentele sociale din zona noastră.
Argelia Ledermann şi invitata sa, Danièle  Bonhomme, au declaşat un interesant  dialog profesional privitor la sistemele de administrare eficientă a instituţiilor de profil, la care au participat responsabili din aşezămintele de profil din judeţul Bacău.  Dialogul a evidenţiat diferenţele conceptuale ale sistemelor de prestări de servicii sociale din cele două ţări. Vorbitorii au subliniat că un management eficient este profund afectat de lipsa de personal calificat şi de precaritatea mijloacelor materiale, de maniera de lucru, uneori neatentă,  neadaptată şi nepersonalizată. Logică şi coerentă, susţinută de o sugestivă  proiecţie video,  expunerea doamnei Danièle  Bonhomme a fost un prilej pentru participanţi să mediteze la întrebarea „Sunt eu un bun practician?”, completând un chestionar care le solicita să răspundă câtorva situaţii atitudinale frecvent întâlnite în relaţia pensionar asistat – asistent social.
Salutând utilitatea acestui schimb de experienţă, coordonatoarea activităţilor de la Centrul Daniel, psihopedagogul Lavinia Porubiu, a remarcat că, deşi scopurile sunt comune, din cauza lipsurilor materiale şi de personal, există deosebiri între modalităţile de acţiune:  „În aşezămintele de profil din Elveţia, importantă este componenta psihică, a stării sufleteşti a persoanei asistate. Acolo se pune accent pe activităţi de socializare, cum sunt excursiile, vizite la muzee, concursuri recreative de grup. Pentru că noi nu avem suficiente resurse, ne străduim mai ales ca procesul de îngrijire sanitară şi medicală să fie corespunzător”.
Accentul minor care se pune pe pregătirea şi educaţia permananentă a personalului în spiritul unei atitudini pozitive şi al respectului pentru persoanele aflate în îngrijire, este, deasemenea, un motiv pentru care, în România, aşezămintele sociale sunt privite mai degrabă ca ultime refugii pentru vîrstnici, şi nu ca o nouă şansă la un trai mai bun, animat de căldură sufletească, lipsit de grija zile de mâine, în demnitate umană şi afecţiune.